Author Archive: Maciej Popławski

Czas Śnienia

czyli o świecie, który stanął na głowie, lub o głowie, która stanęła na świecie

Maciej Popławski

Świat bardzo powoli budzi się ze snu. Ludzie w maskach, omijający się szerokim łukiem na chodniku, policja z megafonów nadająca monotonnie brzmiące komunikaty zachęcające do pozostania w domu, puste ulice, zamknięte witryny sklepów, politycy z podkrążonym oczami przemawiający z ekranów telewizorów i kreślący apokaliptyczne wizje. Tylko bezdomni żyli podobnie jak dotychczas, ze zdziwieniem jednak obserwując […]

O nowym przywództwie

jako kwestii życia i śmierci

Maciej Popławski

Wbrew obiegowemu przekonaniu historia się nie powtarza. Szukanie analogii do przeszłych wydarzeń jest często tylko próbą kontroli teraźniejszości lub przewidywania przyszłości w obliczu panującej niepewności. Historia jest jednak przestrogą. Jedną z najczęściej stosowanych analogii do obecnej sytuacji są lata 30 XX wieku. To czas wielkiego kryzysu w gospodarce światowej, oraz formowania się autorytarnych i totalitarnych rządów […]

Wspólnota, która nie nadchodzi.

Pęknięta dusza Polaka.

Maciej Popławski

Polacy w stanie zagrożenia się jednoczą – głosi jeden z panujących mitów narodowych. W czasie pokoju są skłóceni, nie potrafią wypracować zgodnego działania, lecz w momentach kryzysu, wojny, katastrofy odnajdują w sobie nieznane wcześniej możliwości i zasoby kształtowania wspólnoty. Ujawnianie tajnych współpracowników reżimu komunistycznego, dyskusje nad udziałem Polaków w zbrodni Holocaustu, konflikt postsolidarnościowy, i wreszcie […]