Maciej Popławski

Kiedy wstało słońce mistrz udał się na wzgórze, z którego miał zwyczaj nauczać. Kiedy zgromadzili się wokół niego uczniowie zwrócił się do nich z następującą przypowieścią: „Pewien ojciec miał trzech synów. Kiedy dorośli wezwał ich do siebie, aby przekazać im dary. Spojrzał na najmłodszego i rzekł: Tobie daje szczęście. Będzie ci ono sprzyjać gdziekolwiek się […]

Psychologia Wrogości

o rasizmie i homofobii

Maciej Popławski

Świat zalewa fala wrogości wobec Innego. Inny staje się wrogiem. Linia frontu nie przebiega jednak tylko w przestrzeni politycznej, lecz znajduje się bezpośrednio w nas samych. Każda wojna jest rodzajem wojny domowej, w której nie tylko potępiamy, wykluczamy i mordujemy innych, ale także pozbawiamy się szansy na rozpoznanie i pogłębienie wiedzy o sobie. Wykluczamy innych, […]

Jasny i ciemny sen o świecie

Od utopii do dystopii

Maciej Popławski

Świat pełen współczucia, empatii, dbałości o naturę, z nową wrażliwością na różnice społeczne i kulturowe, czy też świat pełen wrogości, nienawiści, niszczenia planety, wojen i pogłębiających się nierówności? Jaki świat wyłoni się za moment? Czy będzie tak jak było, czy będzie tak samo tylko gorzej, czy też wyłoni się nowy ład? Śnimy o tym teraz […]