Jasny i ciemny sen o świecie

Od utopii do dystopii

Maciej Popławski

Świat pełen współczucia, empatii, dbałości o naturę, z nową wrażliwością na różnice społeczne i kulturowe, czy też świat pełen wrogości, nienawiści, niszczenia planety, wojen i pogłębiających się nierówności? Jaki świat wyłoni się za moment? Czy będzie tak jak było, czy będzie tak samo tylko gorzej, czy też wyłoni się nowy ład? Śnimy o tym teraz […]

Czas Śnienia

czyli o świecie, który stanął na głowie, lub o głowie, która stanęła na świecie

Maciej Popławski

Świat bardzo powoli budzi się ze snu. Ludzie w maskach, omijający się szerokim łukiem na chodniku, policja z megafonów nadająca monotonnie brzmiące komunikaty zachęcające do pozostania w domu, puste ulice, zamknięte witryny sklepów, politycy z podkrążonym oczami przemawiający z ekranów telewizorów i kreślący apokaliptyczne wizje. Tylko bezdomni żyli podobnie jak dotychczas, ze zdziwieniem jednak obserwując […]

O nowym przywództwie

jako kwestii życia i śmierci

Maciej Popławski

Wbrew obiegowemu przekonaniu historia się nie powtarza. Szukanie analogii do przeszłych wydarzeń jest często tylko próbą kontroli teraźniejszości lub przewidywania przyszłości w obliczu panującej niepewności. Historia jest jednak przestrogą. Jedną z najczęściej stosowanych analogii do obecnej sytuacji są lata 30 XX wieku. To czas wielkiego kryzysu w gospodarce światowej, oraz formowania się autorytarnych i totalitarnych rządów […]